فایل سرچ - معرفی رشته مکانیک
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
معرفی رشته مکانیک سعید صادقی 1394/07/16 دسته بندی : مکانیک 2

مهندسی مکانیک


هدف: 

الف – گرایش مکانیک در طراحی جامدات

هـدف تربیـت آزمایـشگاهی متخصـصانی اسـت کـه بتواننـد در مراکـز تولیـد و کارخانه ها اجزاء و مکانیزم ماشین آلات مختلف را طراحی کنند. دروس این دوره شامل دروس نظري، آزمایشگاهی، کارگاه و پروژه و کارآموزي است .

 فارغ التحصیلان میتوانند در کارخانجات مختلف نظیر خودروسازي ، صنایع نفت،
ذوب فلزات و صنایع غذایی و غیره مشغول شوند و براي این دوره امکـان ادامـه
تحصیل تا سطح کارشناسی ارشد و دکتري در داخـل یـا خـارج از کـشور وجـود
دارد. موفقیت داوطلبان به آگاهی آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فیزیک
و مکانیک همچنین آشنایی و تسلط آنان به زبان خارجی بستگی فـراوان دارد. از
جمله دروس این دوره میتوان دروس مقاومت مصالح، طراحی و دینامیک را نام
برد. در این رشته زمینه اشتغال و بازارکار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شـده
در طول تحصیل براي دانشجویان محسوس و قابل لمس است.
ب – گرایش مکانیک در حرارت و سیالات
این رشته در به کاربردن علوم و تکنولوژي مربوط جهت طـرح و محاسـبه اجـزاء
سیستمهایی که اساس کار آنها مبتنی بر تبدیل انـرژي ، انتقـال حـرارت و جـرم
است به متخصصان کارآیی لازم را مـیدهـد و آنهـا را جهـت فعالیـت در صـنایع
مختلف مکانیک در رشته حرارت و سیالات) نظیر مولدهاي حرارتی، انتقال سیال
نیروگاههاي آبی، موتورهاي احتراقی و ... ) آماده میسازد.

نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : ۱۶ صفحه


خرید و دانلود | 500 تومان
نوع محصول :
تعداد صفحات :
حجم محصول : 81.16KB
تعداد خریدهای موفق : 0

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط