فایل سرچ - تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان داوودقادرزاده 1395/08/27 دسته بندی : پایان نامه 0

تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان


قسمتی از متن :

چکیده:

هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین برنامه ریزی درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان درسال تحصیلی1395-1394می باشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد 150 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده ها از پرسشنامه برنامه ریزی درسی پنهان (تقی پوروغفاری(1389)) و پرسشنامه ارزیابی صفات مشخصه ی افراد در ارتباط باپیشرفت تحصیلی استفاده شد داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره) تجزيه و تحليل شده اند.

نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه بین برنامه درسی پنهان باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجودداردهمچنین بین ساختارسازمانی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده گردیدبین کنش متقابل افراد باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شدبین جواجتماعی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجوداردوبین ساختارفیزیکی دانشگاه باپیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وآفزایش یک متغیربردیگری تاثیرگذاراست.


خرید و دانلود | 40,000 تومان
نوع محصول : pdf
تعداد صفحات : 106
حجم محصول : 2.15MB
تعداد خریدهای موفق : 0

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط