» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پایان نامه کارشناسی ارشد،تاثیر کوته بینی مدیران و سیاست تقسیم سود مهدی حسنی 1397/06/25 دسته بندی : پایان نامه 0

پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حسابداری 
تاثیر کوته بینی مدیران و سیاست تقسیم سود بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


توجه داشته باشید پایان نامه فوق به صورت کاملا تخصصی و اختصاصی تهیه شده است و به هیچ وجه در سطح اینترنت موجود نمی باشد .

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات و طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

نتایج موردانتظارپس ازانجام تحقیق

طرح تحقیق

مدل پژوهشی

متغیرها تحقیق

جامعةونمونةآماري

قلمرو تحقیق ( زمانی،مکانی،موضوعی )

داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آن ها

اصطلاح ها و واژه هاي تحقیق

ساختار کلی تحقیق   

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه

2-1)   مقدمه

2-2) مبانی نظری

2-2-1) کوته بینی مدیران

2-2-2) سه شکل کوته بینی مدیریتی

2-2-3)خطای مدیران در پیش بینی سود 

2-3) سیاست تقسیم سود

2-3-1) عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام

2-3-2) مدیریت واقعی سود

2-4) بازده سهام

2-4-1) دیدگاه های در مورد تورم و بازده سهام

2-4-2) کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت

2-4-3) ویژگی های هیئت مدیره

2-4-4)دقت پیش بینی سود و کمیته حسابرسی

2-5) پیشینه تحقیق

2-5-1) تحقیقات خارج از کشور

2-5-2) تحقیقات داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی و روش انجام تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) جامعه آماری پژوهش

3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش

3-4) فرضیه تحقیق

3-5) روش پژوهش

3-6) روش وابزار جمع آوری اطلاعات

3-7) مدل پژوهش

3-8)متغیر های تحقیق

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر تعدیل گر

متغیر کنترلی

3-9) روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داه ها و آزمون

3-9-1) مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی

3-10) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی

3-11) الگوی داده های ترکیبی

3-12) آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی

3-12-1) آزمون بروش پاگان

3-12-2) آزمون هاسمن

3-13) هم خطی 

3-13-1) ناهمسانی واریانس ها

3-13-2) خود همبستگی

3-14) روش آزمون فرضیه ها 

3-14-1) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها 

3-14-2) آزمون ریشه واحد

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها:

4-1) مقدمه

4-2)آمار توصیفی

4-3) آزمون مانایی

4-4) بررسی همخطی ( همبستگی) متغیرهای پژوهش

4-5) آزمون فرضیه ها

4-5-1) آزمون بروش پاگان و هاسمن

خلاصه فصل

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1) مقدمه

5-2) تفسیر نتایج

5-3)پیشنهادات تحقیق

5-4) خلاصه فصل

منابع

چکیده انگلیسی


خرید و دانلود | 20,000 تومان
نوع محصول : word
تعداد صفحات : 93
حجم محصول : 261.1KB
تعداد خریدهای موفق : 3

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط

احمد بختیاری پنجشنبه,05 بهمن 1396 00:57 0+   0- پاسخ

فروش پایان نامه کارشناسی ارشد جرمه و بدونن دمار از روزگارت درمیارن
حتی اگه خودت نوشته باشیکه قطعا نمی تونی همچنین چیزی نوشته باشی
بدبخت با هزار زحمت تونسته پایان نامه اش رو بنویسه اونوقت حضرت العالی واسه فروش گذاشتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دزدی فقط بالا رفتن از دیوار مردم نیست